گواهینامه ها

شرکت پیشرو ذوب آتور طی سالهای فعالیت خود توانسته است گواهینامه ی زیر را دریافت نماید:

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

گواهی عضویت حقوقی انجمن سرامیک ایران

شرکت برتر نمایشگاه بین الملی فولاد

Enter Content...