گواهینامه ها

شرکت پیشرو ذوب آتور طی سالهای فعالیت خود توانسته است گواهینامه ی زیر را دریافت نماید:

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

گواهی عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایان صنایع فروآلیاژ

گواهی عضویت حقوقی انجمن سرامیک ایران

Enter Content...