English| Thursday 25th April 2024 | خانه

طراحی مهندسی

شرکت پیشرو ذوب آتور در بخش مهندسی خود با تشکیل دیسیپلین ها و دپارتمان های ساختمان و معماری صنعتی، سازه، مکانیک، تأسیسات و سیالات، برق و ابزاردقیق، فرآیند و متالورژی، ایمنی و برنامه ریزی مهندسی به صورت مولتی دیسیپلین کلیه خدمات مهندسی مفهومی، مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی کارگاهی ارائه می نماید.

همکاری با شرکت های بزرگ تکنولوژیست در حوزه فروآلیاژها نظیر Heyuan ،DHHI ،SinoSteel و…. در پروژه های مختلف باعث توامندی بیشتر این شرکت در طراحی شده است.

در نظر گرفتن جنبه های زیست محیطی در طراحی از جمله مواردی است که با رویکرد مسئولیت اجتماعی در بخش مهندسی شرکت صورت می پذیرد.

Engineering Division

مشاوره، نظارت عالیه و کارگاهی

انتخاب و استفاده از خدمات مشاوره حرفه ای، در موفقیت پروژه ها و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده آنها انکار ناپذیر و حیاتی است. مشاور می تواند در روند اجرای پروژه هدایت فنی امور پروژه را بر عهده گرفته و در مقاطع حساس و نقاط عطف اجرای پروژه، کارفرمایان را در دستیابی به تصمیم های درست و به موقع یاری نماید. در این راستا، میزان تخصص، تجربه و نیز تعهد مشاور به تامین منافع پروژه، اساسی ترین عامل در انتخاب و بکارگیری مشاور جهت تضمین نیل به موفقیت پروژه است.

اهم خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:

 • خدمات ارجاع کار: شامل بررسی اطلاعات و مدارک پروژه و کفایت آنها، ارزیابی توان اجرای کار، تهیه مدارک فراخوان، دعوت به ارائه پیشنهاد، تهیه اسناد مناقصه کارفرما، ارزیابی فنی پیشنهادها، تنظیم اسناد و مدارک پیمان
 • خدمات برنامه ریزی و کنترل پیشرفت کار: شامل تهیه برنامه زمانبندی پروژه و نظارت بر ایجاد سیستمهای کنترل پروژه از سوی پیمانکار، تعیین شرح کلی وظایف عوامل اجرائی و نحوه ارتباط بین آنها، دریافت گزارش های دوره ای فعالیتهای مهندسی، تدارک کالا، ساختمان و نصب، راه اندازی و تحویل از عوامل اجرائی مربوط و بررسی آنها، تهیه گزارش ماهانه جمع بندی شده پیشرفت فعالیتهای پروژه، مقایسه کار و هزینه انجام شده با برنامه زمانی و بودجه ، تحلیل انحراف از برنامه زمانی و بودجه ، ارائه راه حل برای جبران آنها
 • خدمات مرحله طراحی و مهندسی: شامل تائید استانداردهای مهندسی و روشهای طراحی، کنترل پیگیری انجام تعهدات قرارداد در امور مهندسی، تصمیم گیری در مورد تغییر کارهای مهندسی، بررسی و اظهار نظر در مورد تجدید نظر پیشنهادی پیمانکار در نقشه ها و مشخصات فنی با توجه به ضرورتهای اجرائی و در جهت تطبیق با یافته ها و شرایط جدید و تامین نیازهای برنامه زمانی، پیگیری تهیه دستورالعمل های نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات از سوی پیمانکار و …
 • خدمات مرحله تامین کالا (مواد ، مصالح و تجهیزات): شامل حصول اطمینان از انجام فعالیتهای تدارک مواد ، مصالح و تجهیزات شامل ، ساخت ، بازرسی فنی ، بیمه ، حمل ، ترخیص و تحویل در چارچوب برنامه زمانی و …
 • خدمات مرحله ساختمان و نصب: شامل همکاری با کارفرما و مشارکت در تحویل کارگاه به پیمانکار، بررسی و تائید طرح جانمایی تجهیز کارگاه ، برنامه ریزی جلسات هماهنگی با عوامل درگیر در پروژه به طور منظم ، رسیدگی به مسائل و موانع اجرای کار، تائید صلاحیت پیمانکاران دست دوم، بازبینی مستمر و منظم نیروی انسانی و ماشین آلات مورد نیاز اجرای پروژه و …
 • خدمات نظارت بر کیفیت: شامل بررسی و تایید نیروی انسانی کنترل کیفی، حصول اطمینان از رعایت روشها و ضوابط کنترل کیفیت کارهای ساخت، نصب، کیفیت مواد، مصالح و تجهیزات، حصول اطمینان از کاربرد روشهای مناسب برای اجرای کار و …
 • خدمات مرحله راه اندازی و تحویل: شامل هماهنگی فعالیتهای راه اندازی و عوامل درگیر، نظارت بر انجام آزمایشهای راه اندازی و تائیدیه ها و گواهینامه های لازم در مراحل مختلف راه اندازی و …
 • خدمات دوره تضمین و تحویل قطعی: شامل بازرسی و نظارت بر عملکرد طرح در دوره تضمین، صدور گواهی اتمام دوره تضمین به منظور آزاد کردن تضمین قراردادها، شرکت در هیئت تحویل قطعی و تنظیم صورتجلسه تحویل قطعی و …
 • خدمات برآورد، کنترل پرداختها، امور حقوقی قراردادها: شامل کنترل و تائید پرداختها و صورتحسابهای تهیه شده به وسیله پیمانکار، تائید تغییر کارها و افزایش یا کاهش مبلغ پیمان، تحلیل و بررسی مسائل قراردادی و اعلام نظر در مورد دعاوی پیمانکار و رسیدگی موارد اختلاف، کنترل و تائید ضمانتنامه های ارائه شده توسط پیمانکار، کنترل و تائید بیمه نامه های تسلیم شده از سوی پیمانکار، رسیدگی تاخیر قرارداد و …
 • خدمات نظارت کارگاهی: نظارت بر کلیه عملیات اجرایی و نصب پیمانکاران بر اساس نقشه ها، مشخصات فنی و برنامه زمانبندی و کنترل موارد ایمنی در کارگاه از شروع پروژه تا پایان راه‌اندازی و تحویل موقت کار، حصول اطمینان از رعایت دستورالعملهای کنترل کیفیت مواد ، مصالح و تجهیزات و رعایت ضوابط زیست محیطی و …

Consulting

مطالعات فنی و اقتصادی

طرح توجیهی فنی- اقتصادی (امکان سنجی) معمولاً به بانک ها و سرمایه گذاران جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود تا بر اساس برنامه زمانبندی و منابع مورد نیاز و همچنین با بررسی درآمدها و شرایط بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار یا بانک را متقاعد سازد که در پروژه سودآوری مشارکت می‌‌کند. بررسي توجيه‌پذيري هر طرح سرمايه‌گذاري در سه بخش مطالعات بازار، مطالعات فني و مطالعات مالي صورت مي‌پذيرد.

معمولاً در این‌گونه مطالعات به موضوعاتي چون وضعیت بازار، مشخصات محصول، ظرفيت توليد، ماشین‌آلات لازم، ميزان سرمايه‌گذاري و سودآوری طرح پرداخته مي‌شود. فعالیت‌های موسسه در این حوزه عبارتند از:

 • مطالعات فرصت Opportunity Study
 • مطالعات مقدماتی طرح توجیهی (امکان سنجی) Pre-Feasibility Study
 • مطالعات طرح توجیهی (امکان سنجی) Feasibility Study
 • مطالعات طرح توجیهی فنی (امکان سنجی فنی) Technical Study

شرکت مهندسی پیشرو ذوب آتور با اتکاء به دانش فنی و مهندسی و بهره گیری از تخصص پرسنل خود در بخش مطالعات فنی اقتصادی و به پشتوانه تهیه دهها طرح توجیهی، گزارش پیش امکان سنجی و امکان سنجی در حوزه صنایع فروآلیاژ، به مشتریان محترم در تصمیم گیری برای انجام سرمایه گذاری بهینه و سود ده یاری می رساند و با بکارگیری استانداردها و ابزارهای روز در این حوزه، تصویری شفاف از توجیه پذیری پروژه های مورد نظر کارفرمایان را در برابر ایشان قرار می دهد.

Feasibility Study